CryoCinch:冷冻定位的瓣环修复 治疗MR和TR
来源: MedTF 2022年06月27日 10:59
三尖瓣、二尖瓣修复技术种类很多。其中瓣环修复一直是心外科中三尖瓣、二尖瓣修复的金标准。但由于经血管的三尖瓣、二尖瓣瓣环修复技术难度高,目前还未有上市产品(已上市都是缘对缘修复)。当然国内外多家创新公司进入到经血管三尖瓣、二尖瓣瓣环修复,例如VALFIX Medical、Affluent Medical、Cardiac Dimensions、Valcare Medical等等。
二尖瓣和三尖瓣返流是一种非常常见的疾病,尤其是在老年群体中。但是广大二尖瓣和三尖瓣返流患者的需求却未被满足,很大老年患者同时拥有多种基础疾病,因此这些患者无法承受常规外科手术,只能进行保守药物治疗。

为了减少手术创伤,将外科瓣环修复技术转化为经导管的瓣环修复技术,这让曾经无法进行外科手术的患者有机会接受瓣环修复,从而延长患者生命。然而现有经血管的三尖瓣、二尖瓣瓣环修复技术,大多因操作太过复杂、脱离实际或效果不佳,从而难以被临床所接受。因此需要一种新的经血管的瓣环修复技术,来真正满足临床需求。
Meacor通过极具创造性的创新思维,开发一款独一无二的瓣环修复产品----CryoCinchCryoCinch是一款多技术融合产品,冷冻+瓣环修复(有源和无源技术融合),解决术中定位难的问题。

CryoCinch
瓣环修复和冷冻消融技术,对于绝对心内、心外的临床医生来说都不是很陌生。但是将这两种产品进行技术融合,用于治疗二尖瓣、三尖瓣反流之前从未有人设想过(除Meacor团队外)。

众所周知,经血的瓣环修复中定位一个极为困难过程,因此心脏一直在不停跳动。Meacor创造性想到一种全新的定位技术---冷冻。冷冻在治疗心律不齐中, 具备很好粘附性能。例如美敦力的Freezor,在进行消融过程中很好粘附在心壁上。

有了这一特殊发现,Meacor就将冷冻技术和瓣环修复技术融合为一。CryoCinch成为全球唯一一款具备冷冻技术的瓣环修复产品。在解决定位问题后,Meacor随带着优化了CryoCinch锚定技术,从而让整个瓣环修复变得简单,甚至和外科瓣环修复一样方便。

CryoCinch优势

  • 标准护理
复制心外科的瓣环修复技术,通过将互连的锚固定于二尖瓣(或者三尖瓣)瓣环周围,然后用金属丝固定;。
  • 15Fr鞘管

细且薄壁的鞘管,最大限度地减少对血管的创伤,从而减少股静脉穿刺孔相关并发症;

  • 低温锚固

氩气低温可调弯远端,能够快速定位,从而补偿心脏运动,并且对组织无损伤;

  • 只需两步

只需要两个预加载锚;两者都是按顺序安装,且都是可逆的,因此整个过程只需极端时间;

  • 纵向锚定

坚固的锚定,重复性好,具备缝合线缝合强度,且不干扰下部环形结构,同时中庭剩余硬件最少。

Meacor

Meacor是一家成立于2015年的创新医疗器械公司,其专注于瓣膜疾病的经血管介入治疗。Meacor入选了今年的MedTech Innovator showcase,成为MedTech Innovator一员。

本文著作权属原创者所有,不代表本站立场。我们转载此文出于传播更多资讯之目的,如涉著作权事宜请联系删除。